Rekonsrukce odvodňovacích žlabů parkoviště GEFCO Kolín 2016

Uložení štěrbových odvodňovacích žlabů  v délce 250m  s napojením do přírodního odtoku  na parkovišti výrobního závodu automobilky v Kolíně. Práce zahrnovaly odbourání původního povrchu , odbagrování zeminy a odbornou přípravu k uložení a následné zakrytí s napojením na původní živičný povrch.

Chcete se dovědět více? Napište nám