Sanace svahu silničního tělesa Kamenice 2016

Největší akce roku 2016 spočívala v celkové rekonstrukci spojovací komunikace v obci Kamenice v délce 370 m. Součástí bylo vybudování opěrné zdi na pilotech k zabránění sesuvu podloží, kamenné opevnění svahu, drenáž, nové odvodnění kamennými žlaby, vtokové šachty, kamenné spádiště do potoka,propustek pod silnicí, odtokové žlaby, 2x vývařiště, svodidla  a napojení na komunikace s živičným povrchem.

Chcete se dovědět více? Napište nám